XXV Światowy dzień turystyki

Podczas Regionalnych Obchodów światowych Dni Turystyki w Mrągowie dnia 16 października br. w Hotelu Mrongovia, odbyła się konferencja pod hasłem „Perspektywy rozwoju turystyki w regionie warmińsko – mazurskim”.

Konferencje zorganizowała Warmińsko – Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna. Poprowadził ją sam Prezes tego stowarzyszenia Pan Jarosław Klimczak a udział wzięło wielu znamienitych osób, którym na sercu leżą problemy właściwego rozwoju turystyki w naszym województwie. W tym miejscu należy wymienić: Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Stanisława Szatkowskiego, Senatora RP Janusza Lorenza, Komendanta Wyższej Szkoły Policji Wiesława Modrzejowskiego i wielu innych. Swoją reprezentację miał również Powiat Szczycieński w osobach: Prezesa Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego Włodzimierza Budnego, Naczelnika Wydziału Integracji Europejskiej … Agaty Popielarz – Dzielińskiej i Dyrektora Powiatowego Ośrodka Informacji i Promocji Turystycznej Zbigniewa Orzoły.

Tematem wiodącym zjazdu były rozwnież turystyki naszego regionu w różnych jego aspektach. Prelekcje i wykłady skupiły się przede wszystkim na wpływie i znaczeniu ośrodków masowego przekazu, między innymi Internetu, dla rozwoju turystyki. Nie pominięto tematów związanych z ekologią i ochroną środowiska.
Ważnym punktem w dyskusji była sprawa lotniska w Szymanach. Przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki – Marek Łykowski przedstawił „Strategię rozwoju ruchu turystycznego woj. Warmińsko – Mazurskiego poprzez turystyczne wykorzystanie lotniska Szczytno – Szymany. Ze strategii tej wynika, że uruchomienie lotniska pasażerskiego w tym miejscu daje znaczną szansę wzmożenia ruchu turystycznego w naszym regionie. Naszą delegację obecną na konferencji ucieszył fakt troski o losy lotniska w Szymanach ponieważ szczególnie dla rozwoju turystki w naszym powiecie jest to istotna sprawa. Zmartwił jedynie pomysł zmiany nazwy na „Mazury – Szymany” lub „Mazury” co według fachowców z PART jest ważną sprawą marketingową dla rozwoju lotniska. W trosce o promocję naszego powiatu będziemy optowali za nazwą „Mazury – Szczytno” co według nas jest też całkiem bardzo dobrą nazwą.

Z naszych lokalnych akcentów na wspomnianej konferencji na uwagę zasługuje prezentacja Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej witryny internetowej, w tajniki której wprowadził przedstawiciel firmy IFF Polska z siedzibą w Szczytnie – Dariusz Mosakowski. Firma ta sprawuje opiekę nad administracją witryny. W prezentacji tej zaprezentowano również informacje o bazie noclegowej z naszego powiatu, które dostarczyła nasza informacja turystyczna.

Na podsumowanie części oficjalnej zaprezentowano „System bezpieczeństwa powszechnego i ekologicznego” w kontekście szans rozwoju ekoturystyki.

Konferencje zakończył bankiet.