Świętajno

Charakterystyka gminy Świętajno

Gmina Świętajno położona jest w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie szczycieńskim. Graniczy z gminami: Szczytno, Dźwierzuty, Piecki, Rozogi, Ruciane Nida . Północna część gminy leży w zasięgu Pojezierza Mrągowskiego, południowa – należy do Równiny Mazurskiej. Powierzchnia gminy wynosi 280 km2 (28 tys. ha) i zamieszkuje ją 6101 mieszkańców.

Zabytki gminy Świętajno

Do najcenniejszych zabytków gminy Świętajno zalicza się: Kościół w Jerutkach (1715), kościół w Spychowie (1903) , kościół w Świętajnie (1908), domy mieszkalne i inwentarskie w Piasutnie, Powałczynie i Jerutkach.

Oferta turystyczna gminy Świętajno

Z uwagi na położenie wśród lasów i jezior, gmina jest atrakcyjna turystycznie. Uroda i czystość wód , rozpostartych wśród rozległych drzewostanów, torfowisk, zagajników z bogactwem runa leśnego, stanowiskami roślin chronionych i mnóstwem dzikiej zwierzyny, czynią z gminy wyjątkowy region rekreacyjny i wypoczynkowy. Bogate kompleksy leśne, pozostałe po nieprzeniknionych borach i kniejach, są urzekającym swą powagą i spokojem, zasadniczym elementem krajobrazu, prawdziwą ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt. Większość wód obfituje w różne gatunki ryb. Na terenie gminy działają koła myśliwskie, dobrze rozwinięta jest gospodarka leśna i rybacka (Nadleśnictwo Spychowo, Stanica PZW „Racibór”, Spółka z o.o. „Piasutno”).

Gmina Świętajno ma bardzo dobre warunki do uprawiania turystyki kwalifikowanej, pieszej, wodnej, rowerowej, konnej. Wytyczone zostały liczne lokalne szlaki, które świetnie nadają się do spacerów i przejażdżek. Wiodą one przede wszystkim przez lasy umożliwiając osobom korzystającym z nich kontakt z naturą oraz zdobycie podstawowych informacji przyrodniczych i historycznych. Duży udział w wytyczaniu i urządzaniu lokalnych tras wniosło Nadleśnictwo Spychowo. Przez teren gminy przebiega szereg szlaków turystycznych o charakterze ponadlokalnym. Najważniejszym jest Szlak Krutyni (kajakowy) -jeden z najpopularniejszych i najbardziej urozmaiconych szlaków wodnych w kraju. Przez teren gminy wiedzie odcinek około 9 km tego bardzo popularnego szlaku.

Na terenie gminy istnieje kilkaset działek rekreacyjnych w znacznej części zabudowanych domami letniskowymi. Największe osiedla letniskowe mieszczą się w okolicach wsi Spychowo, Kierwik, Koczek, Połom, Piasutno, Powałczyn, Jerutki, Racibór.