Rozogi

Charakterystyka gminy Rozogi

Gmina Rozogi położona jest w południowo wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, przy ważnym szlaku Warszawa-Mazury, na terenie regionu Zielone Płuca Polski, na pograniczu mazursko-kurpiowskim. Od południa i południowego wschodu sąsiaduje z gminami typowo kurpiowskimi: Myszyniec i Łyse, które leżą w województwie mazowieckim. Liczy 5760 mieszkańców i zajmuje 224 km2 powierzchni. Obszar gminy obejmuje znaczną część zlewni dwóch rzek tj. Jerutki i Rozogi. Gmina Rozogi jest gminą typową rolniczą, nie ma rozwiniętego przemysłu. Przeciętne prywatne gospodarstwo liczy średnio 15 ha, gospodarstwa największe, powyżej 40 ha stanowią niespełna 1% gospodarstw rolnych. Wspaniałe lasy i grunty leśne o nieskazitelnie czystym powietrzu, z dominującym najlepszej jakości gatunkiem sosny mazurskiej zajmują 40% ogólnej powierzchni gminy. Stanowią główny atut turystyczny naszej okolicy.

Historia gminy Rozogi

Gmina Rozogi historycznie związana jest z ośrodkiem miejskim w Szczytnie. Powstanie Rozóg (1645r.) i okolicznych, sąsiadujących wsi było wynikiem intensywnej kolonizacji, przeprowadzonej przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma, który w 1789 r. podniósł miejscowość Rozogi do rangi miasteczka. Wiek XIX był dla mieszkańców Rozóg okresem walki o niepodległość. Największy ich rozkwit nastąpił w II połowie XIX wieku.

Zabytki w gminie Rozogi

Atrakcjami zabytkowymi w gminie Rozogi są: kościoły i cmentarze ewangielickie oraz zabytkowa, mazurska wieś Klon. Wiele budynków wpisanych jest do rejestru zabytków. 
Gminna Ewidencja Zabytków.