Leśna ścieżka edukacyjna „Szkółka Dębówko”

Leśna ścieżka edukacyjna „Szkółka Dębówko”.
Znajduje się we wsi Dębówko. Dojazd ze Szczytna w kierunku Biskupca.
Leśna ścieżka  jest przeznaczona głównie grupom zorganizowanym i szkołom. Powstała w 2000 roku na Szkółce Leśnej w starym, sosnowym lesie. Ma zupełnie inny charakter i spełnia inną rolę niż ścieżka edukacyjna „Jęczniki”. Bliskość Szczytna i łatwy dojazd wpłynęły na to, że ścieżkę odwiedzają przede wszystkim przedszkola i szkoły ze Szczytna. Szlak o tematyce hodowlanej ma stanowić ułatwienie dla nauczycieli okolicznych szkół w prowadzeniu tzw. „lekcji w lesie”, a uczniom i innym osobom zainteresowanym tematyką leśną, zgłębienie jej tajemnic. Dzieci i młodzież mogą poznawać las „od ziarenka” poprzez wszystkie etapy jego hodowli.
Na trasie ścieżki znajduje się „Leśna Klasa” wyposażona w tablice i plansze edukacyjne, gdzie można usiąść i przeanalizować poznaną wiedzę, określić przy pomocy przewodnika gatunki drzew po liściu, korze. Odbywają się tu lekcje przyrody i plenery plastyczne dla dzieci i młodzieży.