Jedwabno

Charakterystyka gminy Jedwabno

Gmina Jedwabno jest położona w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego. Jest terenem unikalnym pod względem przyrodniczo-krajobrazowym.
Stanowi jedną z siedmiu gmin Powiatu Szczycieńskiego. Powierzchnia gminy wynosi 31.151 ha. Teren jest pofałdowany, a ponad 60 % powierzchni stanowią jeziora i lasy. Na terenie gminy znajdują się trzy rezerwaty przyrody: rezerwat leśny „Dęby Napiwodzkie”, rezerwat faunistyczny „Małga” oraz rezerwat torfowiskowy „Galwica”.
Zameldowanych jest tu na pobyt stały około 3716 mieszkańców.

Zabytki w gminie Jedwabno

Do najbardziej ciekawych budynków i miejsc posiadających wartość historyczną należą:
Kościół Katolicki p.w św. Józefa z 1930 roku w Jedwabnie;
Cmentarz rzymsko – katolicki z 1930 roku w Jedwabnie;]
Karczma z zajazdem z XVIII/XIX wieku w Małszewie
Kościół Rzymsko-katolicki p.w. św. Wojciecha z 1901-1902 roku (kiedyś ewangelicki) w Nowym Dworze

Historia gminy Jedwabno

Jedwabno było drugim po Małdze ośrodkiem ludności staropruskiej w części puszczy Patrąk, której pozostałość stanowią dzisiejsze lasy Napiwodzkie, Dłużeckie i częściowo Korpelskie. Jego istnienie sięga okresu przedkrzyżackiego. Oprócz osiedla istniało tu również grodzisko staropruskie. W 1380 r Krzyżacy zbudowali nad Jeziorem Jedwabskim zameczek myśliwski o charakterze obronnym. Jedwabno posiadało tradycję starej wsi bartnickiej, o której wspominają księgi czynszowe skarbnika zakonnego z 1436r. Z postępem trzebieży okolicznej puszczy osiadali tu także liczni rolnicy polscy. Według rejestrów z 1579 r. Jedwabno obejmowało 66 włók, a w 1782r. liczyło 57 dymów i było osiedlem targowym na starym, ożywionym szlaku. W dawnych zapisach miejscowość Jedwabno występowała pod nazwą „Gedewewe „.

Gmina Jedwabno została utworzona w Powiecie Szczycieńskim uchwałą Nr XXI/83/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 1972 r.